BKS-Historie

BKS Historie

Velkommen til Københavns hyggeligste bådeklub. Vores klub består udelukkende af frivilligt arbejde fra medlemmerne. Der er 84 aktive medlemmer og mange passive medlemmer som også deltager i at holde vores lille oase kørende. Klubben blev oprettet i 1964 og lå oprindeligt på den anden side af slusen. Nu ligger vi her hvor vi gør, og alle de faciliteter, store skurer, små skurer, broerne er alting noget som er lavet af medlemmer, bygget af medlemmer. Vi har 2 store broer. Den bro som ligger imod Klubben Syd kaldes ”Sydbroen” og den anden bro hedder ”nordbroen”. Vi har en lille bro som hedder Freddys bro. Freddy var medlem af BKS i mange år og havde sin fiskerbåd til at ligge ved pladsen som broen hører til. Freddy byggede den gamle bro som var der. Den er senere blevet bygget af 3 klubmedlemmer, da den ene skulle overtage pladsen. Ligeledes har vi fiskerbroen og konebroen. Konebroen er broen som går imellem Nord og Syd broerne. Vi har et lille udendørs ”værksted” som hedder Gerners hjørne. Gerner var et af klubbens ældste medlemmer. Han holdt til med sin båd nede i hjørnet, derfor navnet. Klubben drives af en frivillig bestyrelse, bestående af 7 medlemmer. 2 suppleanter og 2 interne revisorer. Vi har også et festudvalg som står for forskellige arrangementer i klubben i løbet af året. (Se årets begivenheder). Vi har nogle traditioner som stander ophaling og stander nedhaling, klubbens fødselsdag og julehygge. Kig gerne forbi, der er altid en venlig sjæl at få en sludder med. Vi har en øl/vandautomat (ikke til kort). På gensyn i Bådeklubben Sjællandsbroen