Billeder fra fællesturen.
Deltagende både: Sabrina, Paula, Perle, Daida, Blue Charm, Tilde, Carla, Gritt, Amico og Pimobi (fra Nokken).