Årets begivenheder 2023

Marts

Standerhejsning Lørdag d. 25 Marts Kl. 11.00.

April

22 Fælles arbejde
23 Fælles arbejde

Juni

Sankt Hans bål lørdag d. 24 Juni

August

Bådeklubben fylder 59 år i August
vær med til at fejre klubbens Fødselsdag i selskab med dine klubkammerater lørdag d 26 August

September

16 Fælles arbejde
17 Fælles arbejde

Oktober

29. Stander nedtagning + general forsamling.

December

Julehygge d. 2 December