Velkommen til Bådeklubben Sjællandsbroens hjemmeside.
Her vil vi løbende opdatere arrangementer i klubben, samt både op/ isætninger.